You are here: Home SARS-CoV-2 (Corona Virus) :: mededeling aan onze klanten

SARS-CoV-2 (Corona Virus) :: mededeling aan onze klanten

20-03-2020 10:31

Beste klant,

 
Hieronder vindt u de communicatie van ons moederbedrijf betreffende het Corona virus en de genomen maatregelen. Graag meld ik hierbij nog dat ook bij ULMA Belux tot op heden geen besmette personen zijn vastgesteld.

Ook wij nemen binnen onze lokale structuur de nodige maatregelen om de besmettingsrisico’s tot een minimum te beperken:

  • Onze medewerkers die van thuis uit kunnen werken, moeten dit doen.
  • De nodige hygiëne maatregelen zijn genomen.
  • Niet strikt noodzakelijke bezoeken aan leveranciers en klanten worden uitgesteld, en dit zowel voor de verkoopploeg als onze technische mensen.

Parallel daaraan, willen we u ook in deze moeilijke periode blijven verzekeren van een goed advies en een goede technische ondersteuning. We zorgen er dan ook voor dat we per telefoon en mail bereikbaar blijven en onze mensen zullen ter plaatse komen in geval van nood. 
 
Uit naam van het ganse GH-Ulma team, wens ik u, nog meer dan anders, in de eerste plaats een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet

TOM VAN DEN ZEGEL  
Managing Director
GH N.V.

 

__________________________________

__________________________________

Beste klanten

 

In verband met de strijd tegen de spreiding van het Covid-19 virus willen we u graag informeren dat bij ULMA Packaging ons absolute prioritiet gaat naar het behouden van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en bezoekers, gepaste ondersteuning en service geven aan onze klanten en de continuïteit van onze werkzaamheden.


Reeds enkele weken volgen wij strikte richtlijnen en protocollen op basis van de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten om het Corona virus te voorkomen en op te sporen. Tot op vandaag werden er bij onze medewerkers geen positieve gevallen gemeld.

Indien één van de medewerkers van ULMA Packaging het virus zou oplopen, dan zullen wij onmiddellijk alle zakelijke contacten met wie deze persoon in contact kwam hiervan informeren. Wij verzoeken onze medewerkers en klanten om hetzelfde te doen.

Op dit moment blijft ULMA Packaging haar volledige activiteiten (ontwerp afdeling, fabriek, logistiek, klantendienst, aftersales,…) behouden zonder enige onderbreking in de logistieke keten. Bovendien, en dit om klanten de best mogelijke dekking te garanderen, neemt ULMA Packaging de volgende preventieve maatregelen:

  • Monitoring van leveranciers van de meest kritische materialen van HQ.
  • Uitbreiding van de voorraad reserveonderdelen in het hoofdkantoor en bij haar dochterondernemingen.
  • Nazicht van alle digitale tools om het bedrijf operationeel te houden en werken vanop afstand mogelijk te maken, dit om in staat te blijven om de beste ondersteuning en service aan klanten te geven in onvoorziene gevallen als gevolg van "overmacht".
  • Verkoop- en servicepersoneel wordt verdeeld over verschillende werkplekken en / of geografische gebieden om de nodige steun te kunnen verlenen aan klanten, met de mogelijkheid om vanuit bepaalde gebieden ondersteuning te geven aan andere indien nodig.

Onze klanten blijven genieten van de directe service van ons uitgebreide netwerk van volledig autonome dochterondernemingen die met hun verkoopteams, klantendiensten, aftersales, onderdelen magazijnen, enz. operationeel blijven en steun zullen bieden waar nodig.

Uw medewerking wordt alvast erg op prijs gesteld.

We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de situatie.

Met vriendelijke groet

Cecilio Lejarreta (Managing Director)
ULMA Packaging, S. Coop.