Sluiten
Sluiten
Sluiten
Sluiten

Ontstapelsysteem voor kratten

- Dit systeem ontstapelt de kratten.
- Er is een pneumatische versie en een servo gestuurde oplossing; afhankelijkvan de benodigde snelheid.
- De kratten die ontstapeld moeten worden, kunnen bestaan uit verschillendevormen, afmetingen of materialen. Ook vouwkratten zijn verwerkbaar.
- Om de ergonomie te optimaliseren, kan het ontstapelsysteem voorzien wordenvan een lift ter hoogte van de pallet op de vloer of van een hoger niveau naarbeneden toe.
- Om de autonomie te verhogen kan een buffersysteem voorzien worden om dekrattenstapels automatisch naar het ontstapelsysteem te voeren.

Stapelsysteem voor kratten

- Dit systeem stapelt individuele kratten.
- Er is een pneumatische versie en een servo gestuurde oplossing naargelang debenodigde snelheid.
- De kratten die gestapeld moeten worden, kunnen bestaan uit verschillendevormen, afmetingen of materialen. Ook vouwkratten zijn verwerkbaar
- Om de ergonomie te optimaliseren, kan het stapelsysteem voorzien worden vaneen lift ter hoogte van de pallet op de vloer of van een hoger niveau naarbeneden toe.

"Bale arm" sluitsysteem

- Lege kratten met "bale arms" kunnen in elkaar wordengestapeld. Zo wordt de hoogte van een complete kolom van lege krattengereduceerd.
- Deze kratten zijn voorzien van "bale arms", die gesloten moetenworden, om de gevulde kratten te kunnen stapelen.
- Het sluitsysteem voor de "bale arms" heeft een set sluitarmen dieintermitterend bewegen wanneer de krat in de machine komt.
- Deze beweging zorgt ervoor dat de "bale arms" van open naargesloten positie gebracht worden.
- Het servo systeem zorgt ervoor dat er verschillende sluitingspositiesmogelijk zijn, afhankelijk van de diepte van de krat en de vulhoogte.

 

Stapel en ontstapel systemen voor kratten

In principe kunnen alle types kratten verwerkt worden.
Meer weten?

Producten verpakt met deze machine

No items found.

Heb je deze al gezien?

ULMA robot

ULMA Packaging Automation

Beladingssysteem naar thermoformer en stapelaar van kratten

No items found.
No items found.